Serbia Art

USLOVI KORIŠĆENJA I KUPOVINA PROIZVODA

USLOVI KORIŠĆENJA I KUPOVINA PROIZVODA

Molimo vas da pažljivo pročitate ove odredbe u kojima su navedeni uslovi koji regulišu pristup i korišćenje usluga na internet stranicama https://serbiaart.rs/ i https://serbiaart.rs/prodavnica.

Zadržavamo pravo promene Uslova korišćenja, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega bi Korisnik posebno pre svake kupovine trebalo da proveri informacije u vezi sa Uslovima kupovine.

Uslovima kupovine definisana su pravila koja korisnicima ove usluge (dalje u tekstu: „Korisnik“ ili „Kupac“) omogućavaju kupovinu proizvoda iz naše ponude.

 1. Upotreba Internet sajta

 

Sav materijal na ovom Internet sajtu ( u daljem tekstu „Sajt“) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzeti isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

 

Sajt https://serbiaart.rs/, niti bilo ko od njegovih vlasnika, direktora, zaposlenih, partnera ili saradnika ne preuzima bilo koju pravnu odgovornost za bilo kakvu netačnu ili obmanjujuću informaciju koja je bilo profesionalna ili sadržana u okviru sajta.

 

1.1 Sadržaj sajta

 

Sajt kao i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su SERBIA ART DOO. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena. Prilikom korišćenja sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima. Sadržaj sajta se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivat- reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja.

 

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti. Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kododva, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

 

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika, i SERBIA ART DOO ne kontroliše, niti je odgovorno za njihov izloženi sadržaj i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj, kao i ukoliko nisu bezbedni, sadrže viruse ili druge štetne materijale.

 

 1. Privatnost podataka

 

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu, potrebni su nam Vaše ime i prezime, puna adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom sstatusu narudžbe. U ime SERBIA ART DOO, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo smao neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo e-mail i/ili sms obaveštenja. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailin i sms lista koje koriste za marketinške kamnpanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni DOO SERBIA ART odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljenje podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

 

Kupac se slaže da Prodavac njegovu adresu i broj telefona može dati kurirskoj službi, radi lakše komunikacije u vezi sa isporukom. Lični podaci Kupca neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko Kupac nije izrazio saglasnost za navedeno.  Za sve ostale sadržaje koje objavite preko sajta u vidu predloga, komentara i sl. Smatraće se da nisu poverljivi i neće podleći zaštiti. Vaša je odgovornost za tačnost objavljenih podataka, a ukoliko su informacije koje pružate netačne, neprecizne ili nepotpune, prihvatate da Vas udaljimo sa sajta.

 

 1. Naručivanje

 

Porudžbina putem sajta je moguća za sve proizvode na sajtu klikom na dugme „DODAJ U KORPU“. Sve kupovine koje se realizuju putem korpe su finalne i neopozive.

 

 1. Prijem porudžbine

 

Nakon zaključenja porudžbine, na email adresu koju je Kupac ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina primljena od strane DOO SERBIA ART. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu potvrdu, potrebno je proveriti ispravnost email adrese koju je ostavio kao kontakt ili da prijavu problema pošalje na email adresu.

 

SERBIA ART DOO zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u podacima koje je Kupac ostavio, ili narudžbenici pre dalje obrade iste, izvrši proveru podataka koje je Korisnik naveo prilikom kreiranja porudžbine u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca email-om ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

 

Prodavac takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od izabranih proizvoda. Kupac će biti obavešten email-om (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda od strane Prodavca.

 

SERBIA ART DOO zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac biti obavešten putem email-a koji je naveo prilikom porudžbine ili telefonom.

 

Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Prodavac pristupa obradi porudžbine, koja se završava potvrdom od strane Pordavca da je u mogućnosti da porudžbinu realizuje, nakon čega Kupcu prosleđuje informacije o realizovanim sredstvima sa platne kartice Kupca (ukoliko je izabrana opcija plaćanja karticom).

 

O svakoj promeni statusa porudžbine Prodavac će obavestiti Kupca upućivanjem notifikacionog emaila-a na kontakt email adresu koju je Kupac ostavio na sajtu.

 

Prodavac pakuje robu za Kupca pod kontrolisanim uslovima, svaka pošiljka i njen sadržaj se beleži i time potvrđuje da je roba iz magacina otišla ispravno spakovana i u neoštećenom stanju.

 

 1. Cene

 

Cene svih proizvoda su izražene u dinarima, evrima i dolarima, i  uključuju PDV (10 ili 20%). Proizvodi su podložni promeni cena sve do potvrde porudžbine. SERBIA ART DOO garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventualnu promenu cene pre izvršene isporuke.

 

U cenu proizvoda iz ponude nije sadržana cena dostavke/isporuke robe, koja pada na teret Kupca. Takođe, administrativni troškovi i uvozne dažbine u zemlji primaoca nisu uključene u cene proizvoda, ukoliko se Kupac nalazi izvan teritorije Republike Srbije, i koji je odgovoran za plaćanje istih.

 

Sva plaćanja za kupce iz Srbije biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama, koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

 

 1. Plaćanje

 

SERBIA ART DOO online prodavnica omogućava plaćanje artikala iz svoje ponude pouzećem (fizičke, pri preuzetoj robi) i plaćanje platnim karticama. Način plaćanja Kupac bira pri zaključenju porudžbine na sajtu https://serbiaart.rs/

 

6.1. Plaćanje pouzećem

Ukoliko se Kupac odlučio za plaćanje pouzećem, u obavezi je da paket koji je dostavljen na adresu Kupca plati kuriru na licu mesta. Takođe, Kupac je u obavezi da kuriru plati i iznos troškova isporuke. Isporuka pošiljke je besplatna za sve porudžbine preko 5000 din.

6.2. Plaćanje platnim karticama

Ukoliko se Kupac odlučio za online plaćanje svojom platnom karticom (Visa, MasterCard ili Maestro) prilikom poslednjeg koraka pre potvrde kupovine, sistem će ga preusmeriti na sigurnosni link banke, gde Kupac unosi podatke o svojoj platnoj kartici. Ukupna suma i broj pošiljke su automatski unešeni i ne mogu se menjati. Nakon uspešne kupovine, Kupac će biti vraćen sa adaptera banke nazad na SERBIA ART online prodavnicu sa potvrdom da je kupovina uspešna. Ukoliko je došlo do neke greške u vezi sa platnom karticom, Kupac će biti vraćen nazad na SERBIA ART online prodavnicu sa obaveštenjem o čemu se radi.

Po izvršenom plaćanju, specifikacija plaćenog e-računa i njegov iznos se ne mogu menjati. Takođe, nakon izvršene naplate nije moguće otkazati plaćanje izabranog računa i stornirati naplaćen iznos. Korisnik sve reklamacije na izvršeno plaćanje e- računa može uputiti na email adresu serbiaart.office@gmail.com

SERBIA ART DOO se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice, odnosno bilo koje zloupotrebe iste. U navedenom slučaju SERBIA ART DOO neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.

SERBIA ART DOO će u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Kupcu, kao i o podacima o izvršenom plaćanju e-računa. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni ua obavljanje posla. Svi podaci o platnoj kartici se kriptovano razmenjuju direktno između Kupca i servera Banke procesora platnih kartica, i njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka garantuje i obezbeđuje Banka.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu SERBIA ART DOO, pa samim tim SERBIA ART DOO neće biti odgovorno za zloupotrebu istih.

*All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

 1. Isporuka

 

7.1. Isporuka na teritoriji Srbije

Dostavu pošiljki u Srbiji vrše kurirske službe. Pošiljke se predaju kurirskoj službi na slanje u roku od jednog radnog dana, nakon potvrde o prijemu porudžbine. Za kupce koji plaćaju karticom, vreme potrebno do slan3aja pošiljke je jedan radni dan od momenta kada primimo obaveštenje o izvršenoj uplati.

Nakon preuzimanja, kurirska služba dostavlja Kupcu pošiljku. Poručena roba stiže na adresu Kupca u roku od 24h do 72h (vikend ne ulazi u satnicu roka isporuke), u zavisnosti od trenutnog lagera i adrese isporuke. Sve porudžbine radnim danima do 12:00 sati biće obrađene istog dana ( potvrđene i dogovoren datum isporuke), dok će porudžbine primljene posle 12:00 sati biti obrađene sledećeg radnog dana.

Dostava se vrši radnim danima i subotom od 09:00 do 17:00 sati. Do odstupanja i produženja isporuke može doći ukoliko primalac nije na adresi kod prvog pokušaja isporuke, loših vremenskih uslova ili svih ostalih nepredviđenih situacija u transportu na koje prevoznik nije mogao da utiče. Ukoliko Kupac nije na adresi, a po prijemu obaveštenja o pokušaju dostave, kurirsku službu možete nazvati na broj koji će biti naveden na obaveštenju i dogovoriti se o mestu i vremenu dostave koje Vam najviše odgovara.

Svi artikli su upakovani u originalnu, zaštićenu ambalažu, kako bi proizvodi došli u stanju u kakvom su i poslati. Trošak pakovanja ne naplaćujemo, bez obzira koji je način plaćanja odabran.

Troškovi dostave se posebno naplaćaju, i padaju na teret Kupca. Za kupovinu preko 5000 dinara, isporuka na kućnu adresu je besplatna.

7.2. Isporuka u inostranstvo

Pošiljke van teritorije Srbije šaljemo DHL-om. Plaćanje za porudžbine iz inostranstva moguće je izvršiti isključivo platnim karticama. Za ovu vrstu plaćanja iz inostranstva važe ista pravila koja su prethodno navedena.

Priprema porudžbine za slanju u inostranstvo traje od 1 do 4 radna dana, i rok dostave važi od trenutka slanja. Očekivano vreme isporuke DHL-om je od 1 do 2 radna dana za porudžbine iz Evrope, dok za ostatak sveta isporuka DHL-om traje od 2 do 4 radna dana. Za precizne informacije preporučujemo da posetite sajt www.dhl.com ili kontaktirate DHL lokalnu poslovnicu. Molimo Vas da imate u vidu da Vaša lokalna carina može tražiti da platite dodatne uvozne troškove. Savetujemo Vam da se o tome konsultujete sa carinskim organima u Vašoj zemlji.

Ako Kupac iz bilo kog razloga odbije da preuzme porudžbinu, SERBIA ART DOO zadržavaju pravo naplate ukupnih trokova transporta i povraćaja pošiljke.

 

 1. Reklamacije

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca na robu. Kupac ima pravo da izjavi prigovor odnosno da uputi Prodavcu pbaveštenje o fizickim (materijalnim) nedostacima na robe, u roku od 8 dana od dana prijema robe, u suprotnom se smatra da je robu primio u ispravnom stanju.

Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene u SERBIA ART DOO online prodavnici Kupac može prijaviti upućivanjem email-a na adresu serbiaart.office@gmail.com. Obavezan deo sadržine Zahteva za reklamacije jeste broj tranasakcije ( broj pošiljke koji ste dobili u email poruci prilikom potvrde kupovine) i broj fiskalnog računa po kome je transakcija realizovana.

Prodavac će na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima, prosledjivanjem reklamacionog lista na email koji je Kupac označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka Prodavca o daljem postupanju po pitanju prosleđene reklamacije.

 

 1. Povracaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od
platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Serbia Art je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i
Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj
sredstava na račun korisnika kartice.

 

 1. Zakon i nadležnosti

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu Republike Srbije. Ukoliko ste stanovnik druge zemlje, Uslovi korišćenja i Vaše korišćenje sajta podleže zakonima Vaše zemlje.

 

 1. Ograničenja

Sve usluge ne moraju biti dostupne svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Učešće i dobijanje poklona u akciji ili sličnim promocijama ne mora biti omogućeno svim licima. Mi zadržavamo pravo da ograničimo dostupnost ovog sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom području po našem izboru, u bilo koje doba, i prema našem sopstvenom nahođenju.

 

 1. Promena uslova korišćenja

SERBIA ART DOO može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena praivla i uslove korišćenja.

 

 

 1. Promene sajta

SERBIA ART DOO zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modofikuje ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području. Korišćenjem sajta saglasni ste da naša firma nije odgovorna za bilo kakve izmene i Vaš nastavak korišćenja značiće da promene prihvatate.

 

 1. Tačnost podataka

SERBIA ART DOO nastoji da podatke/informacije objavljenee na Internet prezentaciji održava tačnim i ažuriranim – ali ne daje nikakve garancije niti obećanja da takve zaista jesu, niti snosi bilo kakvu odgovornost niti posledice, direktne ili indirektne, proistekle iz pretpostavke korisnika informacija/podataka sa Internet prezentacije SERBIA ART DOO da jesu. U slučaju da primetite neku nepravilnost molimo vas da nas o tome obavestite, kako bi izbegli eventualne neprijatnosti, na mail serbiaart.office@gmail.com.

SERBIA ART DOO BEOGRAD (ZEMUN)
Slobodana Đurića 11,
11080 Beograd (Zemun)
Republika Srbija
Tel: (011) 317 06 77 – maloprodaja
Mob: 065 518 41 74 – veleprodaja
Fax: (011) 375 22 69
E-mail:
serbiaart.office@gmail.com
Naziv delatnosti: Ostala trgovina na veliko
Šifra delatnosti: 4690
PIB: 106663149
Matični broj: 20655356
Web:
www.serbiaart.rs