Serbia Art

Naručivanje i Prijem porudžbine

Naručivanje

Porudžbina putem sajta je moguća za sve proizvode na sajtu klikom na dugme „DODAJ U KORPU“. Sve kupovine koje se realizuju putem korpe su finalne i neopozive.

Prijem porudžbine

Nakon zaključenja porudžbine, na email adresu koju je Kupac ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina primljena od strane DOO SERBIA ART. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu potvrdu, potrebno je proveriti ispravnost email adrese koju je ostavio kao kontakt ili da prijavu problema pošalje na email adresu.

SERBIA ART DOO zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u podacima koje je Kupac ostavio, ili narudžbenici pre dalje obrade iste, izvrši proveru podataka koje je Korisnik naveo prilikom kreiranja porudžbine u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca email-om ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

Prodavac takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od izabranih proizvoda. Kupac će biti obavešten email-om (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda od strane Prodavca.

SERBIA ART DOO zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac biti obavešten putem email-a koji je naveo prilikom porudžbine ili telefonom.

Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Prodavac pristupa obradi porudžbine, koja se završava potvrdom od strane Pordavca da je u mogućnosti da porudžbinu realizuje, nakon čega Kupcu prosleđuje informacije o realizovanim sredstvima sa platne kartice Kupca (ukoliko je izabrana opcija plaćanja karticom).

O svakoj promeni statusa porudžbine Prodavac će obavestiti Kupca upućivanjem notifikacionog emaila-a na kontakt email adresu koju je Kupac ostavio na sajtu.

Prodavac pakuje robu za Kupca pod kontrolisanim uslovima, svaka pošiljka i njen sadržaj se beleži i time potvrđuje da je roba iz magacina otišla ispravno spakovana i u neoštećenom stanju.